ZALO - ĐỐI TÁC CTV DỰ ÁN THE 5WAY PHÚ QUỐC 
(PHÚ QUỐC REAL)

https://zalo.me/g/dugncj353

Nhóm 1:

Nhóm 2:

https://zalo.me/g/iablik074